Gigantyczny spadek cen ropy naftowej!

Jak wkładać w ropę naftową?

Jak wkładać w ropę naftową? Niegdyś rynek ropy naftowej był zajęty dla potentatów naftowych i przedsiębiorstw przez nich sprawdzanych. Któż z nas nie słyszał o Johnie D. Rockefellerze także jego Standard Oil, czy późniejszej wszechwładzy kartelu naftowego OPEC (o jakim bardzo możesz przeczytać w niniejszym tekście), a także o dużych, kontrolowanych również przez zarządy spółkach […]

Continue Reading